Avkutting av føtter

Grad 1 Perfekt

Framføttene kuttes i overkant av mellomfotsbeinet, slik at fotrots-knoklene sitter igjen på slaktet, ledd som gir rett kutt. Bakfoten kuttes i første haseleddet, fra klauv, dvs. alle små-knoklene i leddet sitter igjen på slaktet.

Grad 2 Akseptabelt

Her er det skåret av ett ledd for mye på det ene beinet.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det skåret av ett ledd for mye på begge forbeina.