Avskjæring av hodet

Grad 1 Perfekt

Hodet tas av mellom hodeskalle og første halsvirvel (atlasvirvel), rettest mulig kutt.

Grad 2 Akseptabelt

Her er det skåret for langt inn

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det skåret av ett ledd for mye