Blod / blodig vev i halsen

Grad 1 Perfekt

Blodrester og muskler med innsprengt blod skal pusses bort.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det igjen noe blodrester.

Grad 3 Uakseptabelt

(Bilde mangler)