Brystbeinets og brysthulens innside

Grad 1 Perfekt

Fett og blodig avfall på brystbeinets innside skal fjernes. Fettdepotene som sitter på innsiden i brystet og mellom sidebeinene skal sitte igjen på slaktet selv om det er store valker.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det litt fett igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det for mye fett.