Bukside

Grad 1 Perfekt

Buksidene og svangene skal være hele, ikke trimmet.

Grad 2 Akseptabelt

Her er det trimmet bort noe av buksiden.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er mye av buksiden borte.