Deling av brystbeinet

Grad 1 Perfekt

Deling av brystbeinet skal skje langs beinets midtlinje. Maksimalt akseptabelt avvik er 10 mm fra beinets midtlinje.

Grad 2 Akseptabelt

(Bilde mangler)

Grad 3 Uakseptabelt

Her er brystbeinet delt meget skjevt.