Fett i bekken

Grad 1 Perfekt

Fettet inne i bekkenåpningen skal fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det litt fett igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det for mye fett.