Fett i svange

Grad 1 Perfekt

Fettdepotet i svangen, mellom buksiden og rulleskinn skal sitte igjen, urørt.

Grad 2 Akseptabelt

Her er det skåret bort noe svangefett på den ene siden.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det meste av svangefettet borte