Fett over flatbiff

Grad 1 Perfekt

Overflatefettet skal fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det igjen noe fett

Grad 3 Uakseptabelt

Her sitter det for mye fett igjen