Fett rundt halerot/endetarmsåpning

Grad 1 Perfekt

Fett skal fjernes slik at brusk kommer frem rundt endetarmsåpning.

Grad 2 Akseptabelt

Det er skåret av for mye rundt halerot.

Grad 3 Uakseptabelt

(Bilde mangler)