Flåing

Grad 1 Perfekt

Skal gjennomføres skånsomt slik at underhudsfettet er uskadet. De muskler som naturlig sitter på slaktekroppen skal følge slaktet og være ubeskadiget av slakteprosessen.

Grad 2 Akseptabelt

Noen hinner er skadet.

Grad 3 Uakseptabelt

Hinner skadet, fett er revet av.