Halekutting

Grad 1 Perfekt

Halen kuttes mellom 5. og 6. halevirvel regnet fra korsbeinet.

Grad 2 Akseptabelt

Det sitter for mye av halen igjen på lammet.

Grad 3 Uakseptabelt

Det sitter for mye av halen igjen på lammet.
Det er også skåret litt inni låret.