Hele halsmuskler

Grad 1 Perfekt

Stikking skal utføres slik at musklene i halsen ikke blir skadet.

Grad 2 Akseptabelt

Her er noe av halsmuskelen borte.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det mye av halsmuskelen som er borte