Jurvev, testikkel- og lyskefett

Grad 1 Perfekt

Testikler, jur og jurvev, inklusive fettvevet rundt skal tas bort.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det noe testikkelfett igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Her sitter det altfor mye testikkelfett igjen.