Mellomgulv uttak

Grad 1 Perfekt

Mellomgulvet skal tas ut av slaktet. Ved perfekt uttak kan inntil 5 mm sitte igjen.

Grad 2 Akseptabelt

Det kan sitte igjen inntil 5 mm.

Grad 3 Uakseptabelt

Her sitter det igjen mere en 5 mm.