Nyretalg uttak

Grad 1 Perfekt

All talg rundt nyrer skal fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

Her sitter det noe nyretalg igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Her sitter det alt for mye nyretalg igjen