Øvrige slakteskader

Øvrige skader som påvirker slaktevekt og utseende på slaktet.

Grad 1 Perfekt

Grad 2 Akseptabelt

Grad 3 Uakseptabelt