Ryggradens innside

Grad 1 Perfekt

Fett og blodig avfall på ryggradens innside skal fjernes. Åre skal også fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

 Litt fett kan sitte igjen på ryggradens innside.

Grad 3 Uakseptabelt

Her sitter det igjen for mye fett på innsiden av ryggraden.