Avskjæring av hale

Grad 1 Perfekt 

Halen kuttes mellom 5. og 6. halevirvel.

Grad 2 Akseptabelt

Halen er kuttet av etter 5. halevirvel, men det sitter igjen litt av 6. halevirvel.

Grad 3 Uakseptabelt

Halen er kuttet mellom 6. og 7. halevirvel. Også hvis halen er kuttet mellom 4. og 5. halevirvel.