Deling av brystbein

Grad 1 Perfekt

Skal skje midt på beinet. Maks avvik fra beinets midtlinje er 5 mm.

Grad 2 Akseptabelt

Deling er litt skjev på beinet.

Grad 3 Uakseptabelt

Delingen er meget skjev på beinet.