Fett i bekken

Grad 1 Perfekt

Talg og sener på bekkenets innside fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

Det er enten litt fett eller litt sener igjen.

Grad 3 Uakseptabelt

Det er for mye fett eller for mye sener.