Fett i svange/lyske

Grad 1 Perfekt

Fettdepoet i svangen, mellom bukside og rulleskinn skal sitte igjen.

Grad 2 Akseptabelt

Litt av fettdepotet i svangen, mellom buksiden og rulleskinnet er skåret eller revet bort.

Grad 3 Uakseptabelt

Deler av fettdepotet i svangen, mellom buksiden og rulleskinnet er skåret eller revet bort.