Fett over flatbiff

Grad 1 Perfekt

Overflatefett skal tas bort.

Grad 2 Akseptabelt

Det kan sitte igjen litt fett over flatbiffen og/eller det kan være skåret litt i kjøttet.

Grad 3 Uakseptabelt

Det sitter for mye fett igjen og/eller det er skåret i kjøttet.