Fett rundt halerot/endetarmsåpning

Grad 1 Perfekt

Fett skal fjernes så brusk kommer frem rundt endetarmsåpningen.

Grad 2 Akseptabelt

Det sitter igjen litt fett på brusken.

Grad 3 Uakseptabelt

Store deler av brusken er dekket av fett.