Flåing

Grad 1 Perfekt

Huden flås skånsomt slik at underhudsfettet sitter igjen på slaktet.

Grad 2 Akseptabelt

Alt underhudsfett sitter igjen på slaktet, men avriving på størrelse med et A4-ark tolereres.

Grad 3 Uakseptabelt

Avriving av underhudsfett på en større flate enn et A4-ark.