Jurvev, testikkelfett/kjønnsorgan

Grad 1 Perfekt

Jur- og jurvev, fettet rundt testiklene skal tas bort. Alle deler av kjønnsorgan fjernes.

Grad 2 Akseptabelt

Det er litt jurvev eller testikkelfett igjen på slaktet.

Grad 3 Uakseptabelt

Her er det skåret av for mye av buksiden når testikkelfettet har blitt fjernet.