Kløyving av slakt

Grad 1 Perfekt

Langs ryggradens midtlinje slik at torn-tappene blir delt likt på begge halvdelene. Maks. avvik fra midtlinje er 8 mm.

Grad 2 Akseptabelt

Slaktet er litt skeivkløyvd mot nakken.

Grad 3 Uakseptabelt

Slaktet er mye skeivkløyvd. Det mangler torntapper på denne halvdelen.