Hva leter du etter?

Kodeliste for slakteri

Felles kodeverk for utvidet sjukdomsregistrering, ante mortem- og post mortem-diagnoser.


Publisert: 19 apr, 2017 Oppdatert: 19 apr, 2017

Bruken av anmerkningskoder på slakt har etter hvert blitt nokså omfattende, og en ensartet kodeliste for alle slakterier i Norge har ikke vært utarbeidet tidligere. I 2015 ble det gjort en opprydding i kodesystemet, med en felles kodeliste for hele landet og flere koder frigjort til intern bruk for slakteriene.

Her finner du kodeverket for rapportering, registrering og overføring av data knyttet til funn på slaktedyr/slakteskrotter.

Fra 1. januar 2018 har det på ønske fra Mattilsynet blitt innskrenkinger i bruk av kode fra utvidet sykdomsregistrering. Det vil ikke lenger være mulig å bruke koder som ender på 4 eller 5.