Aktuelt fra Mattrygghet

30.03.2022

Oppgradering av Bransjeretningslinje for hygienisk råvare

Gjennom en felles bransjeretningslinje for beste praksis, har hele kjøttbransjen gått sammen om en felles standard for å sikre mattryggheten for kjøtt og tolke regelverket likt. Den 10 år gamle retningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.

24.08.2021

ListWare-prosjektet sin holdbarhetsmodell er vitenskapelig akseptert

Omfattende vekstforsøk med Listeria i roastbiff og utarbeidelse av en regresjonsmodell for beregning av veksthastighet og dermed produktholdbarhet, er beskrevet i en artikkel som nå er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

29.06.2020

Ser på slaktehygiene hos småfe

Forskningsprosjektet Risk Based Meat Inspection and intergrated meat safety assurance (RIBMINS) er et COST Action finansiert prosjekt som har som målsetning å kombinere og styrke europeiske forskningsinitiativ vedrørende moderne kjøttkontroll-systemer

29.06.2020

Nytt prosesshygienekrav for Campylobacter innføres i Norge

Det innføres nå krav til overvåking av Campylobacter hos kyllingslakt i slakteriene.

18.03.2021

Skitne slaktedyr

Dyr som har reine huder eller skinn ved slakting, er enklere å slakte hygienisk godt og gir mindre forurensing og bakterier på kjøttet enn dyr med skitne huder eller skinn. Det samme gjelder for klipte sauer. Lang ull gjør at skinnet blir stivere og det krenger lett inn på kjøttet under flåing, noe som gir forurensing på slaktoverflaten. Lang ull er også vanskelig å skjære gjennom for slakterne. Derfor er det viktig for mattryggheten med reine dyr til slakt.