Aktuelt fra Mattrygghet

29.03.2023

Campylobacter-smitte i kyllingflokker i 2022

«Handlingsplanen mot Campylobacter» har oppsummert smittetallene for 2022. Smittetallet i fjor ble 4,8 % av kyllingflokkene som testes, som var 106 av 2189 flokker, melder Mattilsynet. Dette er blant de lavere resultatene siden handlingsplanen startet opp i 2001.

04.01.2023

Mattilsynet opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm ved 5 slakterier

Felles forståelse og håndtering av EU-regelverket innenfor EU/EØS trekkes fram som det viktigste punktet når Mattilsynet nå opphever vedtaket om å endre metode for uttak av mage/tarm.

15.12.2022

Oppgradering av bransjeretningslinje for trygge spekevarer

Kjøttbransjen har gått sammen om en felles bransjeretningslinje for å sikre trygge spekevarer. Bransjeretningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.

17.10.2022

Godkjenning av grovvask av sager og utstyr brukt mellom dyrearter

Kryssforurensing mellom ulike dyrearter skal unngås, fastslår hygieneregelverket, og Mattilsynet har påpekt at sager og produksjonsutstyr må vaskes mellom nedskjæring av ulike dyrearter. Nå har Mattilsynet presisert krav for tilstrekkelig grovvask.

30.03.2022

Oppgradering av Bransjeretningslinje for hygienisk råvare

Gjennom en felles bransjeretningslinje for beste praksis, har hele kjøttbransjen gått sammen om en felles standard for å sikre mattryggheten for kjøtt og tolke regelverket likt. Den 10 år gamle retningslinjen, som er anerkjent av Mattilsynet, har nå fått en oppgradering.