Aktuelt fra Mattrygghet

24.08.2021

ListWare-prosjektet sin holdbarhetsmodell er vitenskapelig akseptert

Omfattende vekstforsøk med Listeria i roastbiff og utarbeidelse av en regresjonsmodell for beregning av veksthastighet og dermed produktholdbarhet, er beskrevet i en artikkel som nå er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

29.06.2020

Ser på slaktehygiene hos småfe

Forskningsprosjektet Risk Based Meat Inspection and intergrated meat safety assurance (RIBMINS) er et COST Action finansiert prosjekt som har som målsetning å kombinere og styrke europeiske forskningsinitiativ vedrørende moderne kjøttkontroll-systemer

29.06.2020

Nytt prosesshygienekrav for Campylobacter innføres i Norge

Det innføres nå krav til overvåking av Campylobacter hos kyllingslakt i slakteriene.

18.03.2021

Skitne slaktedyr

Dyr som har reine huder eller skinn ved slakting, er enklere å slakte hygienisk godt og gir mindre forurensing og bakterier på kjøttet enn dyr med skitne huder eller skinn. Det samme gjelder for klipte sauer. Lang ull gjør at skinnet blir stivere og det krenger lett inn på kjøttet under flåing, noe som gir forurensing på slaktoverflaten. Lang ull er også vanskelig å skjære gjennom for slakterne. Derfor er det viktig for mattryggheten med reine dyr til slakt.

19.12.2018

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Januar 2019 vil det avholdes kurs tre steder i landet for bedømming av skitne slaktedyr.