Aktuelt fra Mattrygghet

21.03.2019

Skitne slaktedyr

Storfe som har reine huder ved slakting, gir mindre forurensing og bakterier på slaktoverflaten enn dyr med skitne huder.

19.12.2018

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Januar 2019 vil det avholdes kurs tre steder i landet for bedømming av skitne slaktedyr.

06.03.2018

Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.

23.10.2017

Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid ble arrangert 20. oktober

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

29.03.2017

Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, fulgt av salmonellose på andreplass, selv om tilfellene av salmonellose fortsatt -reduseres.