Aktuelt fra Mattrygghet

29.06.2020

Ser på slaktehygiene hos småfe

Forskningsprosjektet Risk Based Meat Inspection and intergrated meat safety assurance (RIBMINS) er et COST Action finansiert prosjekt som har som målsetning å kombinere og styrke europeiske forskningsinitiativ vedrørende moderne kjøttkontroll-systemer

29.06.2020

Nytt prosesshygienekrav for Campylobacter innføres i Norge

Det innføres nå krav til overvåking av Campylobacter hos kyllingslakt i slakteriene.

17.06.2020

Skitne slaktedyr

Storfe som har reine huder ved slakting, gir mindre forurensing og bakterier på slaktoverflaten enn dyr med skitne huder.

19.12.2018

Kurs i bedømming av skitne slaktedyr

Januar 2019 vil det avholdes kurs tre steder i landet for bedømming av skitne slaktedyr.

06.03.2018

Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.