Aktuelt fra Mattrygghet

06.03.2018

Resulatater fra Hygenea-prosjektet

HYGENEA-prosjektet er nå ved veis ende og avsluttet med en temadag på slaktehygiene for storfe og småfe i april 2018.

23.10.2017

Seminaret Matforsvar: Trygg mat i en usikker tid ble arrangert 20. oktober

Målet med seminaret var å øke bevisstheten rundt matforsvar og diskutere status for matforsvar i Norge.

29.03.2017

Campylobacteriose topper sykdomslista i Europa og norsk mat er fortsatt trygg

Zoonose-rapporten fra EFSA og Europeisk senter for sykdomsforebygging og overvåkning (ECDC) for 2011 viser at Campylobacteriose fortsatt står på toppen av lista over humane sykdomstilfeller i Europa, fulgt av salmonellose på andreplass, selv om tilfellene av salmonellose fortsatt -reduseres. 

29.03.2017

Ekstra prøvetaking for slaktehygiene småfe høst 2014

Prøvetaking i slakteriene i uke 38-44. Benytt felles metode, slik at resultatene er sammenlignbare. Det skal bære samleprøver fra 5 kalde slakt.

29.03.2017

Slaktehygiene i USA og EU

På kjøttforskerkongressen i ICoMST 2014 presenterte en amerikansk og en irsk forsker hvordan det arbeides med slaktehygiene og mattrygghet i deres hjemland. De to foredragene viste tydelig forskjellen mellom amerikansk og europeisk tenkemåte i kampen for tryggere storfekjøtt til forbrukerne.