Aktuelt fra Mattrygghet

29.03.2017

Sammenligning av E. coli analysemetoder

SimPlate er en enzymatisk hurtigmetode for analyse av E. coli. I forsøk ga SimPlate samme resultater som både petrifilm og dyrking på skål med NMKL125. Metoden er enkel og krever lite utstyr og fagkunnskaper. SimPlate kan anbefales for slakterier.

31.07.2017

Vil optimalisere fjørfe-slaktehygienen

Alle norske fjørfeslakterier har gått sammen om prosjektet "Optimalisering av fjørfe-slaktehygiene". Målet er å forbedre slaktehygienen og finne kostnadseffektive tiltak for å optimalisere den hygieniske kvaliteten til ferske kyllingprodukter.

31.07.2017

ESA-rapport: Campylobacter-bekjempelsen i Norge er effektiv

I juni 2016 gjennomførte ESA en "fact-finding mission" i den norske fjørfenæringen. Målet var å finne ut hvordan forebygging og bekjempelse av Campylobacter utføres hos norske fjørfe, og om det er noe å lære for andre europeiske land. ESA konkluderer med at vår nasjonale handlingsplan mot Campylobacter er effektiv. 

31.07.2017

De første resultatene fra Hygeneas slakteriturné

I januar 2016 startet Hygenea-prosjektets «slakteriturné». Målet med turnéen har vært å gjennomføre en grunnstudie av hygienen i utvalgte europeiske slakteri.

29.03.2017

Hygiene og økonomiske analyser i Patodyn

Prosjektnavnet "Patodyn" er forkortelse for patogene (sykdomsfremkallende) bakteriers dynamikk langs verdikjeden. Hovedfokus er på slaktehygiene for storfe og sau. Prosjektet startet opp i 2012 og avsluttes i slutten av mai 2015. Animalia er prosjekteier og samarbeider med Fatland AS, KLF, Nortura SA, NMBU Adamstua (tidligere Veterinærhøgskolen), Nofima, Handelshøyskolen ved NMBU Ås og universitetet i Leon i Spania. Prosjektet har fått finansiell støtte fra Forskningsrådet (FFL/JA), Omsetningsrådet, KLF, Nortura og NHO Mat og Landbruk.