ListWare-prosjektet sin holdbarhetsmodell er vitenskapelig akseptert

Omfattende vekstforsøk med Listeria i roastbiff og utarbeidelse av en regresjonsmodell for beregning av veksthastighet og dermed produktholdbarhet, er beskrevet i en artikkel som nå er publisert i et anerkjent vitenskapelig tidsskrift.

Fotograf : Foto: MatPrat

Dette er starten av en rekke produkter som inngår i utviklingen av prediktiv modellering i prosjektet. Sluttproduktet er en holdbarhetskalkulator for matbedrifter som vil beregne holdbarheter for sine spiseklare matvarer.

Prediktiv modellering blir brukt for å forutsi holdbarheten for matvarer ut fra potensiell veksthastighet til bakterier i produktene. Listeria regnes for den farligste bakterien i spiseklare kjøttprodukter som ikke varmebehandles av forbruker. Friske mennesker tåler å spise en del Listeria uten å bli syke og derfor har myndighetene satt en grense på maksimum 100 kde per gram produkt i løpet av hele holdbarhetstiden.

ListWare foto.PNG

ListWare-prosjektet, med deltagelse fra fem matbedrifter, har utført omfattende vekstforsøk hos Veterinærinstituttet. Listeriaveksten ble målt ved ulike temperaturer, pakkemetoder og tilsetning av organiske syrer. Statistikere fra Animalia, Veterinærinstituttet, og utenlandske forskere har utarbeidet modellene. Modellene ble så testet ut i valideringsforsøk i andre laboratorier, med andre Listeria-stammer og varianter av produkter.

En av modellene, regresjonsmodell for roastbiff, er beskrevet i en artikkel som er publisert i det anerkjente «Food Microbiology» etter en kritisk gjennomgang av en gruppe eksperter på området. Taran Skjerdal i Veterinærinstituttet var førsteforfatter.

Modellene skal programmeres inn i en software, som er sluttproduktet. Dette internettprogrammet skal hjelpe matbedrifter med å beregne holdbarhetstider. Det er matbedriftene selv som har ansvar for å sette rett holdbarhet for egne produkter ut fra kvalitetsforringelse og mulig vekst av Listeria. Korrekt holdbarhet kan bidra til mindre matsvinn, og programmet er god dokumentasjon til offentlige krav. Det er igangsatt et oppfølger-prosjekt, kalt ListComplex, der seks matbedrifter deltar, og som tester ut flere produkter enn det ListWare-prosjektet rakk. Prosjektet er ferdig i 2023.