Ser på slaktehygiene hos småfe

Forskningsprosjektet Risk Based Meat Inspection and intergrated meat safety assurance (RIBMINS) er et COST Action finansiert prosjekt som har som målsetning å kombinere og styrke europeiske forskningsinitiativ vedrørende moderne kjøttkontroll-systemer

Illustrasjonsbilde

Fotograf : Animalia/ Caroline Roka

Det er forskjellige arbeidspakker i RIBMINS og avdeling Mattrygghet i Animalia er involvert i flere, blant annet en som ser på hygienetiltak for å bedre/sikre slaktehygiene på småfe. Arbeidet består i hovedsak å gjøre en systematisk vitenskapelig gjennomgang av eksisterende vitenskapelige publikasjoner om temaet hvor systematic review brukes som metode.

RIBMINS tilbyr finansiell støtte til opphold på vitenskapelige institusjoner i andre land, såkalte Short Term Scientific Missions (STSMs). Elise Nagel Gravning fikk innvilget midler til et opphold på University of Liverpool i februar 2020. Hun besøkte University of Liverpool i februar og jobbet sammen med forskere der på arbeidspakken i RIBMINS om slaktehygiene småfe.

– I tillegg til å gjøre framskritt på systematic review om hygientiltak ved slakting av småfe, var oppholdet svært nyttig for å skape kontakter og nettverk. Målet er at disse kontaktene kan brukes i framtidige samarbeidsprosjekter om relevante tema som slaktehygiene spesielt og mattrygghet generelt, forteller Elise.