Sluttseminar for prosjekt Reinere kyllingslakt 13.juni

IPN-prosjektet Reinere kyllingslakt ble avsluttet ved årsskiftet 2022 og det vil bli arrangert et sluttseminar om prosjektresultater og andre relevante tema den 13.juni 2023 hos Norsk Kylling på Orkanger.

Tema som blir presentert og diskutert på sluttseminaret er hurtigmetodikk Campylobacter, bakteriedynamikk langs slaktelinja, sammenligning av prøvetakingsmetoder i slakteri, hygieniske regnskap for gård og resultater fra drikkevannsundersøkelser.

I tillegg vil Norsk Kylling invitere til omvisning i sin nye fabrikk og presentere arbeid om bærekraftig verdikjede for hvitt kjøtt.

Dersom det er spørsmål om seminaret send en e-post til gunvor.elise.nagel-alne@animalia.no