Hva leter du etter?

Kjøttskjæring


Image Animalia_skjaeringIII_27august2013_webformat.jpg without description

Kjøttskjæring

Animalias styrke og egenart bygger på at vi har kunnskap og praktisk erfaring som er nyttig for norsk kjøttindustri. Vi er de eneste i Norge som har eget pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i kjøttskjæring.

Analyse og statistikk

Våre fagfolk tar et stort antall prøver og gjennomfører kjøtteknologiske analyser: Drypptap, Minolta fargemåling, fettprosent, pH og vannaktivitet. Vi har også høy kompetanse på databehandling og statistisk analyse som gir spennende muligheter for å generere ny kunnskap og forståelse basert på innsamlede data og Animalias brede praktiske og teoretiske kompetanse.Frøydis Bjerke

Fagsjef - Skjæring og analyse Skjæring og analyse

Jan Gunnar Berg

Formann kjøttskjæring Skjæring og analyse

Rune Sandnes

Fagkonsulent kjøttskjæring Skjæring og analyse

Oskar Kringberg

Fagkonsulent kjøttskjæring Skjæring og analyse

Ivar Johnny Hellerud

Fagansvarlig kjøttskjæring Skjæring og analyse

Vigleik Haugen

Spesialrådgiver kjøttskjæring Skjæring og analyse

Per Håkon Bjørnstad

Fagkonsulent kjøttskjæring Skjæring og analyse

André Backer

Fagkonsulent kjøttskjæring Skjæring og analyse