Hva leter du etter?

Kjøttskjæring


Kjøttskjæring

Animalias styrke og egenart bygger på at vi har kunnskap og praktisk erfaring som er nyttig for norsk kjøttindustri. Vi er de eneste i Norge som har eget pilotanlegg for industrirettet forskning med utgangspunkt i kjøttskjæring.

Analyse og statistikk

Våre fagfolk tar et stort antall prøver og gjennomfører kjøtteknologiske analyser: Drypptap, Minolta fargemåling, fettprosent, pH og vannaktivitet. Vi har også høy kompetanse på databehandling og statistisk analyse som gir spennende muligheter for å generere ny kunnskap og forståelse basert på innsamlede data og Animalias brede praktiske og teoretiske kompetanse.


Fagsjef - Skjæring og analyse

Skjæring og analyse

Tlf: 975 49 982
froydis.bjerke@animalia.no

Formann kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 958 34 049
jan.gunnar.berg@animalia.no

Fagkonsulent kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 93 45 45 38
rune.sandnes@animalia.no

Fagansvarlig kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 906 30 652
ivar-johnny.hellerud@animalia.no

Spesialrådgiver kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 909 95 588
vigleik.haugen@animalia.no

Fagkonsulent kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 995 12 732
per-hakon.bjornstad@animalia.no

Fagkonsulent kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 22 88 49 04
andre.christian.backer@animalia.no

Fagkonsulent kjøttskjæring

Skjæring og analyse

Tlf: 938 26 429
rune.ronningen@animalia.no

Lærling

Skjæring og analyse

Tlf:
nana.larteyadjei@animalia.no