Hva leter du etter?

Forbedringsarbeid i skjæreavdelingene

Vi kan gjennomgå skjærelinjene systematisk med vekt på slakte- og skjærekvalitet.


Publisert: 01 nov, 2016 Oppdatert: 01 nov, 2016

 Dette innebærer slaktefeil, riktig innhold i kjøttsorteringene, pussing og trimming, feilskjæring, kort sagt alle avvik fra spesifikasjoner. Kvalitet og effektivitet må balanseres, og økonomien i avdelingen analyseres basert på driftskontroll, produksjonsdata og inntjeningspotensiale.

Ta kontakt om du har spørsmål om hvordan vi kan hjelpe deg.