Oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter

Animalia arrangerer årlige oppstartskurs for klassifiseringsaspiranter. Den praktiske opplæringen som klassifisør foregår ved anleggene. Denne opplæringen kan starte når som helst etter påmelding og godkjenning som aspirant av Animalia. Ved å søke på aspirantopptak innen 1. oktober 2019, kan du bli godkjent klassifisør i november 2020.

Oppstartskurs 2019/2020

Animalia arrangerer ett kurs for klassifiseringsaspirantene i opplæringsåret 2018/2019.

Kurset arrangeres 29. oktober - 31. oktober 2019 på Nortura Rudshøgda. Kurset går over tre dager, og omhandler ett av dyreslagene hver dag. Kursdager pr dyreslag arrangeres som følger:

  • Tirsdag 29. oktober - storfe
  • Onsdag 30. oktober - småfe
  • Torsdag 31.oktober - gris

Aspiranten deltar på den/de dager(er) som omhandler detdyreslaget de skal opp i eksamen i.

Kurset forutsetter at deltakerne behersker norsk, både skriftlig og muntlig.