Dyrevelferd på fjørfeslakterier

Animalias opplæringsprogram «Dyrevelferd på fjørfeslakteri» er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med fjørfe på slakterier.

Et slikt bevis er en forutsetning for å kunne jobbe på slaktefjøs eller med bedøving/avliving.

Programmet omfatter et e-læringskurs og eksamen, kombinert med praktisk opplæring. Du kan søke om kompetansebevis fra Mattilsynet etter gjennomført opplæringsprogram.

På større slakterier er det en Dyrevelferdsansvarlig, forkortet DVA, som har ansvar for å gi praktisk opplæring i henhold til sjekkliste.

Personer på småskalaslakterier o.a., må avklare med lokalt Mattilsyn hva de krever av dokumentasjon på praktiske ferdigheter, og hvem som skal signere på sjekklisten over den praktiske opplæringen.