Dyrevelferd på slakterier-firbeinte

Animalias opplæringsprogram «Dyrevelferd på slakteri - firbeinte» er godkjent som grunnlag for å søke Mattilsynet om kompetansebevis for arbeid med levende dyr på slakterier.

Et slikt bevis er en forutsetning for å kunne jobbe på slaktefjøs eller med bedøving/avliving.

Programmet omfatter et e-læringskurs med fire moduler, kombinert med praktisk opplæring. Du kan søke om kompetansebevis for en eller flere kategorier dyr og oppgaver. Klikker du på lenken under, blir du bedt om å oppgi hvilke dyr og oppgaver du skal arbeide med. Da vil det komme fram en sjekkliste, som du skal skrive ut.

Den viser hvilke moduler og eksamener du må ta. Dessuten skal den brukes for å dokumentere at du har nødvendige praktiske ferdigheter. Mattilsynet kan også velge å bruke den som et midlertidig kompetansebevis, inntil du kan søke om et formelt bevis.

Det skal gjennomføres én eksamen for hver modul.

På større slakterier er det en Dyrevelferdsansvarlig, forkortet DVA, som har ansvar for å gi praktisk opplæring. Når DVA mener at du har nok trening, signerer vedkommende i de hvite feltene på sjekklisten.

Personer på småskalaslakterier o.a., må avklare med lokalt Mattilsyn hva de krever av dokumentasjon på praktiske ferdigheter, og hvem som skal signere på sjekklisten.