Dyrevelferd på slakterier

Dyrevelferd er viktig – både for dyrene og forbrukerne. Feil under slakting forårsaker unødvendig lidelse for dyrene og skader kjøttbransjens omdømme. Har din bedrift den kunnskapen som kreves for å sikre god dyrevelferd?

KRAV fra EU

Fra 1. januar 2013 ble det innført krav om formell godkjenning av alle operatører som skal arbeide med levende dyr.

Animalia tilbyr e-læringskurs i bedøving og avliving som dekker det teoretiske kravet i denne forordningen. Vi har utviklet tre separate kurs tilpasset de ulike bedøvingsmetodene, bruk av boltepistol, elektrisk bedøving og gassbedøving.

Lett å bruke - Lett å forstå

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Hva lærer du?

Kursene består av seks kapitler som omhandler følgende tema: Licence to kill?, Inndriving og fiksering, bedøvingsutstyr, dyrenes reaksjoner, stikking og avbløding og vedlikehold.

Hvert kapittel avsluttes med en emnetest. Til slutt tas en eksamen og ved bestått resultat registreres dette i systemet og man får tilsendt eksamensbevis.