Dyrehelse og smittevern

Kurset er for deg som driver næringsretta dyrehold og trenger ny kunnskap om dyrehelse og smittevern. Det er lansert moduler for deg som jobber med storfe, fjørfe, sau og/eller geit. Utover våren i 2020 rulles det også ut moduler for gris og kamelider i samme kurs. 

Kurset er relevant for alle som ikke kan dokumentere oppdatert kompetanse i dyrehelse på agronomnivå eller høyere utdanningsnivå. Kurset er utviklet for å dekke kompetansekravet i den nye dyrehelseforskriften som gjelder fra 01.01.2020.

Som dyreholder er du en viktig bidragsyter for å ivareta den gode, norske dyrehelsa. Din kunnskap og dine daglige valg er viktige smitteverntiltak. Dette kurset er godkjent av Mattilsynet som kompetansegivende og møter kravet i dyrehelseforskriften. Innholdet tar for seg alle husdyrproduksjoner slik at du selv kan velge hva som er mest aktuelt for deg og din drift med ett eller flere dyreslag. Prisen vil være kr. 1000,- uavhengig om du har ett eller flere dyreslag på gården din.

Kurset tar 1 til 2 timer å gjennomføre og gir deg:

- Kort introduksjon om status for norsk dyrehelse

- Innføring i hva godt smittevern betyr for dyrehelsa og drift av egen gård

- Egne moduler for storfe, sau, geit, gris, fjørfe og kamelider som gir  kunnskap om dyrehelse og aktuelt smittevern for din produksjon

- Interaktive oppgaver for på egen gård og drift

- Kompetansebevis og utkast til smittevernplan med kartutsnitt på gårdsnivå