E-læringskurs om dyrevelferd for gris kommer

Som en forlengelse av dyrevelferdsprogrammet for gris har Animalia utviklet et e-læringskurs for som dyreholdere og røktere. Kurset har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris.

- Meld din interresse for kurset, så får du beskjed når kurset er klart

God dyrevelferd er viktig for dyra, for bøndene og forbrukerne. Derfor har svinenæringen etablert et dyrevelferdsprogram for å sikre god dyrevelferd for alle norske griser. Dyrevelferdsprogrammet stiller krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene.

Kurset gir oppæring i observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd. Kursinnholdet er lagt opp til at deltakeren skal kunne omsette ny kunnskap til god praksis i fjøset. God dyrevelferd gir bedre helse hos dyra, større økonomisk avkasting, og en trivelig arbeidsplass.

E-læringskurset vil tilbys i både norsk og engelsk versjon til bruk for alle som ønsker oppdatert kunnskap om praktisk arbeid om dyrevelferd. Kurset vil bli lansert i løpet av høsten 2019 og tilbys gjennom Animalias nettsider.