Dyrevelferd for gris

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

E-læringskurset er en del av dyrevelferdsprogrammet for svin og har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet.

Du får en innføring i hvordan jobbe med observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning.

Ved oppstart velger du besetningstype for din produksjon slik at du får tilpasset læringsinnhold om du holder purke eller ikke. Kurset finnes på norsk og engelsk. Fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende. Gjennom å opprette egen bruker, vil du etter gjennomført og bestått avsluttende test få et personlig kursbevis. Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer.

Om du ønsker pakkepris til skoleklasser eller større grupper – ta kontakt med Animalia.