E-læringskurs: dyrevelferd for gris

Animalia har i samarbeid med Norsvin utviklet et obligatorisk e-læringskurs som basisopplæring for dyreeiere og røktere. Fristen for gjennomføring er 1. januar 2020.

E-læringskurset er en del av dyrevelferdsprogrammet for svin og har fokus på praktisk arbeid med dyrevelferd hos gris. Norges Bondelag, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund og Nortura stiller seg bak innholdet.

Du får en innføring i hvordan jobbe med observasjon av dyra, opplæring i grisens normale atferd, hvordan følge opp sjuke og skadde dyr, og eksempler på tiltak for å sikre god dyrevelferd i egen besetning.

Kurset finnes på norsk og engelsk. Fremstillingen av læringsinnholdet med tegninger og animasjoner skal være enkelt å forstå også for røktere som verken er norsk- eller engelsktalende. Gjennomføringen av kurset og test tar én til to timer.

Om du ønsker pakkepris til skoleklasser eller større grupper – ta kontakt med Animalia.