Fôring av storfe

Vil du lære mer om mer effektiv utnytting av fôrressursene, bedre produktkvalitet og mer lønnsom kjøtt- og mjølkeproduksjon? Økt kunnskap om fôringslære kan bidra til en mer effektiv matproduksjon. Derfor har Tine og Animalia utviklet et e-læringskurs om fôring av storfe.

Kunnskap om fôring er nyttig for alle som driver melk- og/eller kjøttproduksjon. Det er også interessant for elever, studenter, lærere, rådgivere og andre som ønsker å friske opp kunnskap eller lære mer om fôring og stell av storfe. 

Innhold

E-læringskurset gir deg blant annet kunnskap om:

  • Fôring og stell av storfe
  • Effektiv utnyttelse av fôrressurser
  • Hvordan fôr og næringsopptak hos dyra gir deg mer lønnsom produksjon og tilvekst
  • Forbedret produktkvalitet
  • Grunnlag for bedre dyrevelferd
  • Hvordan fôringa påvirker utslipp av klimagasser