God plukking av fjørfe for plukkere

Plukking av fjørfe kan være utfordrende. For å sikre fuglene velferd i denne prosessen har Animalia laget et e-læringskurs med fokus på dyrevelferd og kritiske punkter. 

Kurset er beregnet for plukkere, og tar blant annet for seg plukkeforberedelser, bedøving og avliving, transportegnethet og plukkemetoder for ulike fjørfearter.

Hovedmålet med kurset er å sikre fuglenes velferd under plukking og avliving, enten avlivingen er på gård eller på slakteri. Innholdet består av animasjoner, video/bilder, og oppgaver som du løser underveis. Ved kursets slutt kan du teste dine kunnskaper med en flervalgstest.

E-læringskurset gir deg muligheten til å gjennomføre kurset fra din egen stue når det passer deg. Gjennomføringstid er ca. 45 min, inkludert en flervalgstest. Når du har gjennomført og bestått kurset kan du skrive ut og/eller lagre kursbeviset fra kursplattformen.