Kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers kompetansekurs i for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen. 

På forespørsel fra rugeriene holder Animalia én til todagers kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen. Kurset gir kompetansebevis og inneholder en grunnleggende del med det obligatoriske kurset Dyrevelferd i husdyrholdet, samt en rekke andre relevante tema.