Kompetansekurs for oppalere og rugeeggsprodusenter i slaktekyllingproduksjonen

Sammen med Norsk Kylling, Hå Rugeri og Nortura Samvirkekylling arrangerer Animalia kurs for deg som er oppaler eller rugeeggprodusent 24. og 24. november. 

Kurset arrangeres i Lillestrøm 24. og 25. november. Les mer om kurset og meld deg på her.

For mer informasjon eller forespørsel om kurset, send e-post til guro.vasdal@animalia.no eller ring 23 05 98 09.