HMS- Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

E-læringskurset «Trygg på jobben» skal gi økt kunnskap og bevissthet om: Risikoforholdene i kjøtt- og fjørfeindustrien, hvordan forebygge personskader og muskel- og skjelettskader og den enkeltes ansvar og oppgaver i det skadeforebyggende arbeidet

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat & Drikke og Animalia.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende kompetanse i helse, miljø og sikkerhet. Følgende tema omhandles: Trygghet og skader, personlig verneutstyr, ergonomi, bruk av kniv, sikker bruk av utstyr, forebyggende arbeid og roller og ansvar. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.