HMS- Trygg på jobben

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. Nå har industrien selv utarbeidet et nettbasert e-læringsprogram som gjør dette enkelt, effektivt og rimelig.

Alle bedrifter i kjøtt- og fjørfeindustrien har plikt til å gjennomføre opplæring i helse, miljø- og sikkerhetsarbeid. E-læringskurset «Trygg på jobben» skal gi økt kunnskap og bevissthet om: Risikoforholdene i kjøtt- og fjørfeindustrien, hvordan forebygge personskader og muskel- og skjelettskader og den enkeltes ansvar og oppgaver i det skadeforebyggende arbeidet

Kurset er utviklet i samarbeid mellom Nortura, Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NHO Mat & Drikke og Animalia. 

Lett å bruke – lett å forstå

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Hva lærer du?

Kurset gir grunnleggende kompetanse i helse, miljø og sikkerhet, og består av 7 hovedkapitler.  Følgende tema omhandles: Trygghet og skader, personlig verneutstyr, Ergonomi, bruk av kniv, sikker bruk av utstyr, forebyggende arbeid og roller og ansvar.   

Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.