Hygieneopplæring - Kjøtt

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøttbransjens produkter. Hygienekurset er tilpasset alle typer bedrifter innen kjøttindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Hva lærer du?

Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene til kjøtt- og fjørfebedrifter. Kurset kan selvsagt ikke erstatte internkontroll og den løpende kvalitetssikringen av bedriftens hygieniske standard, men vil være et supplement til annen opplæring. Kurset består av følgende tema; personlig hygiene, produksjonshygiene, utstyrshygiene, smittestoffer, allergener og skadedyr, konservering og merking og kontroll og regelverk.

Før man starter kurset kan man gjennomføre en for-test som vil gi en indikasjon på den enkeltes kunnskapsnivå før kurset. Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.

E-læringskurset i hygiene er tilgjengelig på flere språk.