Hygieneopplæring for kjøtt-, egg- og fjørfebransjen

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøttbransjens produkter. Hygienekurset er tilpasset alle typer bedrifter innen kjøttindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Hva lærer du?

Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene til kjøtt- og fjørfebedrifter. Kurset kan selvsagt ikke erstatte internkontroll og den løpende kvalitetssikringen av bedriftens hygieniske standard, men vil være et supplement til annen opplæring. Kurset består av følgende tema; personlig hygiene, produksjonshygiene, utstyrshygiene, smittestoffer, allergener og skadedyr, konservering og merking og kontroll og regelverk.

Etter gjennomført kurs får man en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.

E-læringskurset: «Hygiene – kjøtt» finnes også på engelsk, og etter-tester finnes på engelsk, polsk og slovakisk.