Hygienekurset

Hygiene er fundamentet for mattrygghet og forbrukerne må ha full tillit til kjøtt- og fjørfebransjens produkter. Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene og dekker alle typer bedrifter innen kjøtt- og fjørfeindustrien, fra slakterier til foredlingsbedrifter.

Lett å bruke - Lett å forstå

E-læringskurset formidler kunnskap på en levende måte gjennom tekst, lyd, bilder, instruksjonsfilmer og enkle kunnskapstester. Dette gjør læreprosessen variert, enkel og morsom. Du kan styre kurset i ditt eget tempo og du kan ta det på hvilken som helst datamaskin som har nettilgang.

Hva lærer du?

Hygienekurset er bygd opp rundt de krav som stilles fra myndighetene til kjøtt- og fjørfebedrifter. Kurset kan selvsagt ikke erstatte internkontroll og den løpende kvalitetssikringen av bedriftens hygieniske standard, men vil være et supplement til annen opplæring. Kurset består av følgende tema; personlig hygiene, produksjonshygiene, utstyrshygiene, smittestoffer, allergener og skadedyr, konservering og merking og kontroll og regelverk.

Før man starter kurset kan man gjennomføre en for-test som vil gi en indikasjon på den enkeltes kunnskapsnivå før kurset. Hvert kapittel avsluttes med en emnetest og til slutt kan man ta en etter-test. Ved bestått etter-test kan man skrive ut et kursbevis.

E-læringskurset i hygiene er tilgjengelig på flere språk.