Kurs for helseovervåknings-veterinærer

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer 27 oktober et webbasert kurs for helseovervåkningsveterinærer eggproduksjon.

Den 1.1.2020 trådte Dyrevelferdsprogram Verpehøns i kraft. Eggprodusentene må ha helseovervåkingsavtale med veterinær og som minimum ett helseovervåkingsbesøk per innsett. Helsetjenesten for fjørfe tilbyr digitalt dagskurs via Teams i hva som av forventes av deg som rådgiver og hvordan du kan legge opp helseovervåkingsbesøk.