Kurs for helseovervåknings-veterinærer

Helsetjenenesten for fjørfe arrangerer i februar og mars kurs for veterinærer på Sola, Værnes og Gardermoen.

Den 1.1.2020 trer Dyrevelferdsprogram Verpehøns i kraft. Eggprodusentene må ha helseovervåkingsavtale med veterinær og som minimum ett helseovervåkingsbesøk per innsett.

Helsetjenesten for fjørfe tilbyr i vinter tre regionale dagskurs i hva som av forventes av deg som rådgiver og hvordan du kan legge opp helseovervåkingsbesøkene. I tillegg vil vi ha webinarer hvor vi tar for oss ulike tema.