Dyretransport- kurs og kompetansebevis

Det er eit krav at alle som transporter dyr over 50 km må ha kompetansebevis frå Mattilsynet. Unntatt frå dette kravet er beitetransport.

Vi arrangerer kurs i september, oktober, november og desember.

Animalia tilbyr kurs som gir kompetansebevis i transport av småfe, storfe og svin. På grunn av Covid-19 og smittemessige forhold tilbyr Animalia e-læring i kombinasjon med webinar som erstatning for fysisk kurs. Opplæringen består av tre digitale teorimoduler som må gjennomføres før webinaret avholdes. Kurset avsluttes med en digital test. Etter påmeldingsfristens utløp sendes mer informasjon og pålogging til de digitale teorimodulene.

I tillegg til vårt kursopplegg må du også kunne dokumentere kunnskap om nødavliving for å kunne søke Mattilsynet om kompetansebevis. Dette er ikke en del av Animalia sitt kurs. Kunnskap om nødavliving kan du tilegne deg på ulike måter og vi anbefaler å ta kontakt med ditt lokale slakteri, dyrlege eller andre som har kompetanse om avliving av dyr.