Sertifiseringskurs i klauvskjæring høst 2021

Uke 36 og 42 arrangeres det sertifiseringskurs i klauvskjæring på Jønsberg videregående skole.

Kurset retter seg mot erfarne klauvskjærere som ønsker å sertifisere seg. Kurset er også åpent for veterinærer som ønsker å gå hele eller deler av kurset.

Basiskrav for å delta på sertifiseringskurset:

Skal ha deltatt på 2 dagers grunnkurs og senere ha hospitert hos sertifisert klauvskjærer i minst en uke (skal under veiledning beskjære minst 20 daubein og delta aktivt i klauvskjæringen).

Skal etter dette selv ha beskåret minst 1000 kyr. Dette dokumenteres ved kopi av klauvkort, liste med navn på produsenter, attest fra produsenter etc

Klauvskjærere som hadde beskåret minst 2000 kyr og hadde hatt klauvskjærerpraksis minst 3 år før den nye sertifiseringsordningen trådte i kraft i 2016, kan etter søknad (sendes ase.sogstad@animalia.no) få unntak fra kravet om nybegynnerkurs.

Les mer om kurset